за младежи на възраст 13 – 18 години

Обучението има за цел да въведе обучаващите се в спецификата на актьорската игра. Да разгърне техния талант и самочувствие.

То включва:

  • Етика в театъра.
  • Основни принципи в театралната игра.
  • Упражнения за концентрация и овладяване на сценичното пространство.
  • Ритмика и игрови задачи.
  • Запознаване със системите кукли. Работа с кукла
  • Работа върху роля и драматургичен материал.
  • Сценична изява

Нива на обучение:

I   ниво   Придобиване на сценично самочувствие и емпатия

Самостоятелни етюди, имитации, работа с предмети

II   ниво   Партниране в ролева ситуация

Работа по двойки, работа с текст, диалози от драматургичен материал

III ниво   Работа с роля и драматургичен материал

Запознаване с ролята – използване на различни театрални техники. Етапи в  създаването на едно представление

IV ниво   Развиване на импровизационни умения

Техники на импровизационния и приложен театър

Обучението е групово. Заниманията са веднъж седмично с продължителност 90 мин.

Всяко ниво завършва със спектакъл пред публика и получаване на сертификат.

Прослушването за нови кандидати става с предварително уговорена среща.

Водещи: Екатерина Казакова – Актриса -специалност “Актьорско майсторство за куклен театър” в НАТФИЗ, клас проф. Богдан Сърчаджиев и проф. Дора Рускова. С двайсет и пет годишен стаж като актьор, режисьор и художествен ръководител на Арт студио “Камбана”.

Биляна Казакова – Угринска – Актриса – специалност “ Актьорско майсторство за драматичен театър в НАТФИЗ, кл. проф. Стефан Данаилов, проф. Ивайло Христов и доц. Илия Добрев. С опит в театър и кино.

По препоръка или проявен интерес студиото предлага индивидуални часове със специалисти по правоговор, вокална подготовка, хореограф  и психолог.

За информация и контакт тук 

Copy link
Powered by Social Snap