Според проучването на американският психолог Алберт Мерабиян, когато говорим, 38% от убедителността на посланието се предава с помощта на гласа, 55% съставляват невербалните  елементи, а същинското съдържание е само 7%. Голяма част от времето си ние прекарване над учебниците, за да се подготвим и усъвършенстваме тези 7%.

Речевата дейност винаги е тясно свързана с различните форми на човешкото поведение и сама представлява една от тях.

Способността и да въздейства активно върху психиката на човека става разбираема  когато на нея се гледа не като на нещо безвъзвратно застинало в знаци и символи, а като на особена форма на дейност, която формира  нагласа за взаиморазбиране, едновременно въздействайки на говорещия и слушащия в емоционалнo-психически и ментален план.

Енергийните потоци в общуването: центростремителни и центробежни, интровертни или екстровертни, егоистични и алтруистични,  угнетяващи или убеждаващи – винаги изразяват променливата тенденция – да се изолираш от света, или да се свържеш с него.

Категории: Без категория

Copy link
Powered by Social Snap