РЕФЕРЕНЦИЯ

В качеството си на Управител на УС на СНЦ „ Българска ацоциация на аматьорските театри – БААТ“, бих искал да изразя изключително високата си оценка за Камбана Арт ЕООД като партньори и професионалисти. Тези свои качества те показаха при дългогодишното ни партньорство 2007 – 2017 при реализирането на редица съвместни проекти в страната и чужбина. Ръководството и екипа на Камбана Арт ЕООД са изключително иновативни, добри екипни патньори и перфекционисти при реализирането на проектите. Познавайки добре работата на Камбана Арт ЕООД оценявам високия потенциал, организационен опит, точност и всеодайност при организиране и провеждане на широка палитра от творчески инициативи.

Работата и партньорството с този екип е удоволствие и носи удовлетворение от постигнатите резултати.

12.09.2017г. гр. Враца                              Георги Врабчев – Председател УС на БААТ

 

 

 

 

 

РЕФЕРЕНЦИЯ

С настоящата референция споделям своята удовлетвореност и висока оценка за работата и професионализма на Екатерина Казакова при съвместната ни работа по изработка на проект „ Смъртта и момичето“ – одобрен и реализиран на 35-тата сесия за подкрепа на театрални проекти, проведена през месец август 2012г. На Министерство на културата на Република България.

Като художествен ръководител на Театрално студио Камбана, член на Българска асоцияция на аматьорските театри, а от две години и управител на Камбана Арт ЕООД, Екатерина вече има 20 годишен опит в реализирането на проекти за осъществяване на театрална дейност. Тя се отличава с висок професионализъм, коректност и съобразяване с индивидуалните изисквания и спецификата на всеки проект.

Като неправителствена организация, Сдружение Международни културни проекти – Троица, подпомага развитието и налагането на стандарти при провеждането на културни и социални мероприятия в страната, като в същото време подпомага развитието на специалистите в тази насока. Със своите назаменими умения за работа с деца, координиране на специалисти от различни социални сфери и опит в изработването на нестандартни сценични перформанси, уъркшопи и младежки театрално – дискусионни клубове, Екатерина Казакова и целия екип на Камбана Арт ЕООД беше движещ фактор в постигането на поставените ни цели.

Продължаваме да разчитаме на тяхната подкрепа и техническо съдействие при подготовка на културни проекти за осъществяване на театрална дейност.

Искрено препоръчваме Екатерина Казакова и целия екип на Камбана Арт ЕООД като коректен партньор, на който може да се разчита за отлични организационни, социални и креативни умения.

Таня Терзиева – Председател на Сдружение „ Международни културни проекти – Троица“

 

 

РЕФЕРЕНЦИЯ

С настоящата референция бих желал, в качеството си на Упревител на „ Две плюс едно“ ЕООД да изразя удовлетвореността и високата си оценка за работата на Камбана Арт ЕООД при провеждането а творческия проект „ Искри от асфалта“. Камбана Арт ни оказа помощ в концептуализирането на самото събитие, а театралните представления и творчески работилници, водени от екипа в деня на провеждането, бяха интересни и завладяващи. Мероприятието събра близо 500 участника от цялата страна и премина перфектно благодарение на артистите от Камбана Арт ЕООД

Компанията се отличава с висок професионализъм, силен творчески заряд и професионализъм в осъществяването на възложените им поръчки.

11.09.2017г.                   Любомир Любенов – Управител на „ Две плюс едно“ ЕООД

 

 

 

ПРЕПОРЪКА

Младежки дом – Враца, като структура на Община Ваца за културни и социални дейности на и за младите хора през последните години често работи с г-жа Ектерина Казакова и екипа на Камбана Арт ЕООД – София. Организираните от тях творчески работилници / Уъркшопове/ В различни направления, обучения по форум театър и театър на Лабиринта, както и театралните им спектакли за деца и възрастни показват висок професионализъм и качество и са изключително добре приети и оценени от учениците и публиката. Работата и партньорството с този млад екип ще са винаги предпочитани от нас и при бъдещи съвместни инициативи за културно образование и творчество на младите хора от нашия град.

Най – искрено препоръчваме екипа на КАМБАНА АРТ ЕООД за парньори при реализиране на творчески проекти.

Настоящата препоръка е за да послужи при нужда.

03.09.2017 гр. Враца                            Зам. Директор МД: Ил. Райкова

Copy link
Powered by Social Snap