Подготовка по пеене на кандидат – студенти  за специалност „Актьорско  майсторство”

Заниманията се провеждат индивидуално в рамките на 1 астрономически час дневно.

Kurs_vocal 2

Подготовката включва:

  • Обучение за овладяване на певческо дишане;
  • Работа за точно интониране с глас и развитиие на ритмичния усет;
  • Подобряване на звукоизвличането и подготовка на две песни за кандидат-студентския изпит.

Индивидуалното обучение позволява прилагане на индивидуален подход, акцентиране в/у изгражданетона липсващите във всеки конкретен случай качества и умения , както и отпадане на задачите, свързани с онези от тях, които кандидат- студентът притежава по природа, или е придобил в резултат на прeдварително обучение.

Преподавател: Доцент Галина Попова, член на Катедра „Музика” към Факултет по изкуствата при Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград.

Преподава  Хорово дирижиране  в специалност Педагогика на музикалното изкуство  и   Вокална постановка и Солово пеене в специалност  Актьорско майсторство.

Завършила Национално  Музкално Училище „ Любомир Пипков”- София , със специалност  Оперно пеене и НМА „ Проф. Панчо Владигеров” със специалност Хорово дирижиране в класа на проф. Анна Белчева.

Създател и ръководител на Дамски камерен хор „Лира”  при МПК „Лира”- Благоевград, носител на награди от международни хорови конкурси.