Искате ли да се включите активно в една реална история с истински предпоставки и последици и да я разрешим заедно, защото от нас зависи?

Искате ли да задавате въпроси и  изкажете мнение за проблеми, които ви вълнуват?

От нас зависи да бъдем дейни и ангажирани и да живеем информирано и с адекватна социална позиция. От нас зависи всеки ден да избираме да бъдем здрави и да си помагаме в трудните избори, променящите се ситуации и предизвикателствата на света, в които живеем сега.

Проектът Камбана арт разработва адаптирана, дигитална версия на форум театър. Целта е той да достигне до младежката аудитория и да се наложи в дигиталното пространство като успешна арт техника за превенции и защита от насилие и зависимости.

Реализиран от Камбана арт през 2020 година с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“

Информация за дигитализираните форумтеатрални постановки може да получите и да заявите в страницата ни във фейсбук ФОРУМ ТЕАТЪР ОНЛАЙН 

Copy link
Powered by Social Snap