Форум

театър

за родители

Форум театърът е театрална игра в две части. В първата част актьорите представят на публиката проблем в неразрешена форма. Във втората част публиката взима активно участие дискутирайки и давайки предложения за позитивно резрешаване на проблема.

Как става това? При преиграване на представлението, зрител, провокиран от действието, вдига ръка и казва „Стоп!“  в избран от него момент. Водещият, го кани на сцената да сподели своето предложение, влизайки в ролята на потърпевшия. Там той има възможност да промени поведението на героя по удачен, според него начин.

Форум театърът предоставя на зрителите невероятния шанс да изпробват в безопасна среда различни модели на поведение в евентуални проблемни житейски ситуации

Къде сбърках?

В първата част ще видите три казуса на тема: „Не спазване на вечерен час“, „Употреба на алкохол в училище“ , „Кражба на стоки от магазин“

Във втората част публиката гласува за една от темите и се включва активно в дискусия с предложения, които може да изпробва в момента на сцена в партньорство с актьорите.

Тема: Превенция

Сценарий: по действителен случай
Режисьор: Екатерина Казакова
Участват: Ана Вълчева, Деница Гаджева, Михаил Петров, Мартин Ноев, Филип Гуляшки