Форум театър на тема: Превенция на агресивно поведение на ученици от начален курс в училище

Историята е създадена по действителен случай.

Момче от първи клас търси приятелство със своя съученичка. Започва да закача момичето, като тези закачки стават все по – настоятелни и досадни. Докато един ден при нейн опит да си тръгне, момчето я блъсва на земята и момичето се удря лошо. Момчето не вижда в своята постъпка вина и спокоен се прибира у дома. Това довежда до събиране на родителския съвет и взимане на по – сериозни мерки. Какви са тези мерки децата ще имат възможност да обсъдят и решат в дискусия след разиграване на историята.

Подходящ за 1-4 клас.

Екипът на Камбана арт гостува на  118 СУ по покана на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни СО Район Младост

Категории: влог

Copy link
Powered by Social Snap